#

ชื่อสินค้า

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

จำนวนเงินทั้งสิ้น

1 PentaTV (All Equipment Included) 3500.00  THB
2 HDMI to VGA (Optional) 490.00  THB
3 Adapter 5V 300.00  THB
4 HDMI cable 200.00  THB
5 AR Remote 200.00  THB
6 AV cable 150.00  THB
total THB

* PentaTV ประกอบด้วยกล่องทีวี,รีโมท,อแดปเตอร์,สายAV,สายHDMIและคู่มือต่างๆครบถ้วน

* สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว