#

ชื่อสินค้า

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

จำนวนเงินทั้งสิ้น

1 PentaTV (พร้อมสายและอุปกรณ์) 3500.00  THB
2 HDMI to VGA (Optional) 530.00  THB
3 Adapter 5V 320.00  THB
4 AR Remote 220.00  THB
5 HDMI cable 220.00  THB
6 AV cable 180.00  THB
total THB

**สินค้าPentaTV ประกอบด้วยกล่องทีวี, รีโมท, อแดปเตอร์, สายAV, สายHDMIและคู่มือต่างๆครบถ้วน รับประกัน1ปี สินค้าประเภทสายสัญญาณอื่นๆใช้สำหรับสำรองซ่อมแซมเท่านั้น