#

ชื่อสินค้า

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

จำนวนเงินทั้งสิ้น

total THB

**สินค้าPentaTV ประกอบด้วยกล่องทีวี, รีโมท, อแดปเตอร์, สายAV, สายHDMIและคู่มือต่างๆครบถ้วน รับประกัน1ปี สินค้าประเภทสายสัญญาณอื่นๆใช้สำหรับสำรองซ่อมแซมเท่านั้น

* สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้วแต่อาจมีภาษีสินค้าขาเข้าเพิ่มเติมในบางประเทศ

** การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะไม่มีถ่านAAAจำนวน2ก้อนสำหรับใส่รีโมทให้ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของศุลกากรในการส่งสินค้าประเภทแบตเตอรี่ ขออภัยในความไม่ะดวกค่ะ

*** ระยะเวลาการส่งสินค้า ใช้เวลาประมาณ10-14วันหลังวันทำการ