#

ชื่อสินค้า

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

จำนวนเงินทั้งสิ้น

1 PentaTV (Overseas) 3990.00  THB
total THB

PentaTV ประกอบด้วยกล่องทีวี,รีโมท,อแดปเตอร์,สายAV,สายHDMIและคู่มือต่างๆครบถ้วน

* สินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้วแต่อาจมีภาษีสินค้าขาเข้าเพิ่มเติมในบางประเทศ

** การส่งสินค้าไปต่างประเทศ จะไม่มีถ่านAAAจำนวน2ก้อนสำหรับใส่รีโมทให้ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของศุลกากรในการส่งสินค้า ขออภัยในความไม่ะดวกค่ะ

*** ระยะเวลาการส่งสินค้า ใช้เวลาประมาณ10-14วันหลังวันทำการ